Probiotyki dla zwierząt

Korzyści ze stosowania Pro-Biotyk(em15)®, EmFarma w chowie i hodowlii zwierząt      

animals

Obecność pożytecznych mikroorganizmów rozstrzyga o dobrostanie zwierząt. Wszędzie tam gdzie warunki odbiegają od naturalnie sprzyjających rozwojowi zwierząt zastosowanie wymienionych kompozycji bezsprzecznie wpłynie na poprawę ich zdrowia i stanu otoczenia. Dobrostan zwierząt jest ściśle powiązany z jakością wody oraz pokarmu dostarczanych zwierzętom.

 

......Kompozycje pożytecznych mikroorganizmów sprzyjają polepszeniu i utrzymaniu dobrostanu zwierząt poprzez:
• Poprawę procesu trawienia i przyrostu masy zwierzęcia;
• Wzmacnianie kondycji fizycznej i funkcji fizjologicznych;
• Likwidację grzybic i chorób skóry;
• Ograniczanie występowania biegunki;
• Eliminację źródeł chorób dróg oddechowych;
• Ograniczanie występowania stanów zapalnych;
• Łagodzenie przebiegu zatruć pokarmowych;
• Usuwanie przyczyn emisji odorów przez wypieranie gnicia ułatwiając utrzymanie w czystości kojców, klatek, bud, wolier, etc.;
• Redukcja populacji insektów, w tym much, muszek i komarów
• Zwalczanie populacji mikroorganizmów chorobotwórczych (salmonella, enterokoki, bakterie coli) poprzez ograniczanie warunków ich rozwoju;
• Zmniejszanie i usuwanie potrzeby stosowania antybiotyków i środków dezynfekujących;
• Rewitalizację wody.

......Woda występująca aż w trzech postaciach, stanowiąca w ponad 70% budulec organizmów wszystkich stworzeń jest ciągle najmniej rozpoznanym przez naukę medium. Masaru Emoto japoński naukowiec na podstawie swoich badań stwierdza, że woda jest w stanie przechowywać informacje, czyli ma swoisty rodzaj pamięci. W temperaturze –5º C na schłodzonym mikroskopie najlepiej widać formy krystalizacji wody. W dobrej wodzie tworzą się kryształki w kształcie sześciokąta – podobnie do płatków śniegu. Naokoło tego sześciokąta występują ozdoby kryształków. Ta budowa, jak również kolor kryształku i jego środek przekazują jaka informacja jest zawarta w wodzie, którą to informację można potem zinterpretować. Pojedyncza cząsteczka wody ma biegun ujemny i dodatni o szczególnych funkcjach magnetycznych. Oznacza to, że woda ma niezwykle silną zdolność do rezonansu magnetycznego. Woda deszczowa na swojej drodze w głąb ziemi przejmuje informację pierwszej aktywnej substancji, z którą się zetknie i przenosi ją na inne substancje. Filtrowanie usuwa wprawdzie z wody zanieczyszczenia i szkodliwe elementy, którymi została zanieczyszczona jak amoniak, siarkowodór albo metan, ale mimo to bardzo trudno jest pozbyć się uporczywego, nieprzyjemnego smaku wody, jeśli chcemy uzdatnić tę wodę, żeby nadawała się do picia.
......Jeśli właściwości szkodliwych substancji raz zostały przeniesione na wodę, to informacje te są elektromagnetycznie „wypalone” w pamięci wody. Woda spełnia funkcję taśmy magnetofonowej. „Nagrywanie” jest możliwe dzięki temu, że taśma magnetyczna i nagrana informacja tworzą trwały związek. Taki związek jest wyjątkowo mocny i dlatego niezwykle trudno jest usunąć informację przeniesioną na wodę, nawet temperatury o wysokości kilkuset stopni Celsjusza nie są w stanie jej usunąć. Usuwanie tej informacji można przeprowadzić sztucznie na różne sposoby, np. elektromagnetycznie, przez działanie promieniowaniem ultrafiole-towym lub podczerwonym, albo przez stosowanie półprzewodników czy też fotokatalizatorów.
......Usuwanie informacji może odbywać się także na drodze naturalnej, a mianowicie przez elektromagnetyczne promienie słoneczne albo w wyniku uderzenia pioruna i powstania ozonu, kiedy woda w postaci pary wraca do atmosfery.
Informacja zachowana w cząsteczkach wody jest przekazywana przez nią wszystkiemu i wszystkim. Oznacza to, że jej negatywne cechy jak i pozytywne mają wpływ na wszystko, z czym woda się zetknie. Dotyczy to ludzi i zwierząt pijących ją oraz roślin, którą się je podlewa. Stąd wynikają nasze problemy z wodą. Nie chodzi tylko o chemiczno-fizyczną jakość wody, ale także o informację zawartą w wodzie, która stale może być przekazywana dalej. Zanieczyszczona atmosfera, zatrute gleby przekazują informacje najgorszego rodzaju. Informacje te przeniesione na wodę, która przekazuje je dalej, szkodzą środowisku naturalnemu i zdrowiu ludzkiemu - bezpośrednio i pośrednio na różnorakie sposoby.

......Woda ma kluczowe znaczenie dla zdrowia zwierząt. Woda wodociągowa najczęściej chemicznie oczyszczana posiada zniszczoną strukturę heksagonalną i ma zwiększone napięcie powierzchniowe. Osłabia to m.in. jej funkcję transportowania tlenu, substancji odżywczych, mikro i makroelementów do komórek organizmu zwierzęcia. Nie posiada właściwości samooczyszczania się z części toksyn, sprzyja rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych. Rewitalizacja wody ma na celu przywrócenie jej właściwej struktury i zdrowotnych funkcji. Jakość wody jest najbardziej zaniedbanym i niedocenianym czynnikiem w chowie zwierząt. Woda zdrowa jest doskonałym siedliskiem pożytecznych mikroorganizmów. Sprzyja to uaktywnieniu procesów trawiennych. Dzięki modyfikacji form mikro i makroelementów w takiej wodzie ulega zmniejszeniu wytrącanie się osadów, w tym również wapiennych.