Reklama w internecie

2012-03-24 10:04

Jest wiele mozliwości a jeszcze jak jest to darmowe to super.

Poniżej formularz zgłoszeniowy napisz a prześlę go w wersji orginalnej

Formularz zgłoszeniowy do bezpłatnej reklamy na Bazarze Reklam
(portal www.bazar-inwestycji.pl)
Nazwa Firmy lub imię i nazwisko
Osoba reprezentująca
Adres
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Adres www
Oferta
Opis oferty
Dział rynku (zaznaczyć właściwe)
PRODUKCJA  USŁUGI  HANDEL 
Kategorie :
(możliwość wielokrotnego wyboru, w puste pola wpisz inne proponowane kategorie)
Budownictwo Sklepy Medycyna i
zdrowie
Transport i
spedycja
Sport i
turystyka
Komputery i
internet
Motoryzacja Reklama i
marketing
Edukacja i
szkolnictwo
Muzyka
Dom i ogród Nieruchomości Finanse i
ubezpieczenia
Biznes
Zostałem poinformowany i wyrażam zgodę na umieszczenie powyższych danych w bezpłatnej bazie
na Bazarze Reklam w ramach portalu bazar-inwestycji.pl
W związku z art. 23 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU nr
133, poz. 883) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
Praktyczny Kurs Biznesu Sp. z o.o. z siedziba w Ostrowie Wlkp. obecnie i w przyszłości w celach
związanych z działalnością promocyjną, w systemach informatycznych i w innych zbiorach danych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. nr 144, poz. 1204.
___________________________
czytelny podpis i pieczęć firmowa
Osoba polecająca: _______________________________
Imię i nazwisko/ ID Partnera