Historia Bogatego Ojca

2010-11-24 13:37

Miałem dwóch ojców bogatego i biednego

 Jeden był wykształcony i inteligentny, posiadał doktorat, a czteroletnie studia ukończył w czasie krótszym niż dwa lata. Następnie kontynuował studia na Stanford University, University of Chicago i Northwestern University, mając za każdym razem stypendium naukowe.

 Drugi ojciec nigdy nie ukończył ósmej klasy

więcej: Blog