"Naukowa metoda wzbogacania się"

2010-11-09 08:32

"Naukowa metoda wzbogacania się" jest praktycznym
systemem metafizycznym i psychologicznym
przeznaczonym przede wszystkim dla ludzi, którzy
nie mają pieniędzy, którzy martwią się o to, czy
wystarczy do pierwszego, czy będą mieli na
zapłacenie rachunków...

Jeżeli czujesz, że Twoim przeznaczeniem i prawem
jest życie pełne dostatku, zdrowia i szczęścia,
nie odkładaj czytania "Naukowej metody wzbogacania
się" na później.

Statystyki niestety są przeciwko Tobie.

Oto fakty: 89% książek z kategorii poradników
biznesowych kupionych i ściągniętych na dysk
komputera nigdy nie zostaje przeczytanych.

Spośród ludzi, którzy przeczytają pozostałe 11%,
tylko 1% spróbuje wdrożyć w życie jakąkolwiek
ideę, chociaż wszyscy doskonale zdają sobie sprawę
z tego, że wykorzystanie ich pozwoliłoby
dramatycznie poprawić jakość ich życia.

I na koniec - wśród tego 1% osób próbujących
wykorzystać nowe pomysły i rady, tylko część zrobi
to poprawnie.

Tak więc masz mniej niż 1% szans na zmianę swojego
życia "Naukową metodą wzbogacania się"...

Przynajmniej tak mówi statystyka.

Ale nie damy się statystyce, nie?

Żeby pomóc Ci znaleźć się w elitarnym gronie ludzi
rzeczywiście osiągających wspaniałe rezultaty,
będę pomagał Ci, regularnie wysyłając inspirujące
i nakłaniające do podejmowania konkretnego
działania wiadomości.

Najpierw jednak chcę, abyś teraz powziął pewne
postanowienie. Przeczytaj na głos:

"Ja, Twoje imię, uroczyście oświadczam, że przeczytam
Naukową metodę wzbogacania się, a następnie
wykonam wszystkie opisane w niej kroki. Wiem
doskonale, że dzięki wytrwałemu ćwiczeniu i pracy
tymi prostymi sposobami osiągnę wszystkie
wyznaczone przez siebie cele i zrealizuję marzenie
życia w dostatku, zdrowiu i szczęściu."

Przepisz te słowa na kartkę papieru i opatrz
własnoręcznym podpisem i datą. Zrób to
bezzwłocznie.

Więcej tnij.org/iyd5